Montessorimaterialet

När materialet är estetiskt tilltalande och prydligt uppställt på hyllor, lockas barnen att ta till sig kunskap. Pedagogerna visar och inspirerar men det är barnen själva som väljer vad de vill arbeta med. Det blir också naturligt att den som använt ett material återställer det på rätt plats. Barnen lär sig även att ta hänsyn till varandra. Är ett visst arbetsmaterial upptaget, får man vänta på sin tur eller komma överens om att samarbeta.

Praktiska vardagsövningar är till för att lära barnen färdigheter för livet. De lockas instinktivt att göra sådant som de ser vuxna göra. Här får de i lugn och ro baka, diska, sopa, knäppa knappar samt träna finmotorik och koncentration genom att ösa bönor, hälla vatten mm.

Det sensoriska materialet hjälper barnen att förfina alla sinnen.
Här tränas, syn, balans, känsel, lukt och smak samt öga-hand koordination och pincettgrepp.
Många material är också en förträning till matematik tex längdstavar, cylinderblock och färgcylindrarna som är uppbyggt från 1-10.

Matematikmaterialet går från det konkreta till det abstrakta. Genom att arbeta fysiskt med kvantiteter gör det lättare att senare förstå mer avancerad matematik.

Språkmaterialet är ett redskap för att träna upp skrivförmåga och språkkänsla. Övningarna ger en naturlig förståelse för bokstävernas betydelse när de bildar ord. Grammatiken är både konkret och lekfull vilket underlättar vidare studier i svenska och andra språk.

Kulturmaterial som innefattar historia, geografi och biologi, tränar upp en god föreställningsförmåga, dvs fantasi med verklighetsbakgrund.

Historia återspeglar ett globalt och världsligt närmande, hur livet på jorden utvecklats samt klockan, veckodagar, månader, årstider mm. "Födelsedagspromenad" visar på ett konkret sätt hur länge barnen funnits på vår jord.

Geografi stimulerar nyfikenhet på hur människor lever i andra delar av världen samt ger en inre bild av hur vår jord, hav, kontinenter och länder ser ut.

Biologi ger en förståelse för allt levande på vår jord.