201508211440143031yYXxWuDEvidkarr

Välkommen till Vidkärr montessoriförskola!

Vidkärr Montessoriförskola är en personaldriven förskola med fem avdelningar i åldrarna 1-5. Förskolan drivs utav två pedagoger - Madelene Johansson (rektor) och Carina Thelandersson (verksamhetsansvarig).

Förskolan finns i Örgryte/Härlanda Stadsdel i Göteborg. Lokalerna består av en vacker gammal 1700-talsherrgård i ett fantastiskt grönområde med två tillhörande annex.

Montessoripedagogikens mål och riktlinjer samt Läroplanen(Lpfö-98/10) ligger som grund för verksamheten på Vidkärr Montessori.