vidkarr

Välkommen till Vidkärrs montessoriförskola!

Vidkärrs Montessoriförskola är en personaldriven förskola där engagerade pedagoger med barnet i centrum arbetar utifrån Montessoripedagogiken, Läroplan för förskolan och övriga styrdokument.

Är ni nyfikna på vår förskola?
Under höstterminen är ni välkomna på öppet hus:

• Måndag, 31/8 kl. 13.30
• Måndag, 28/9 kl. 13.30
• Måndag, 26/10 kl. 13.30

Vision

Vi vill att barnens vistelse på Vidkärr skall bli så bra som möjligt. Barnen skall varje dag känna glädje, trygghet och trivsel i en stimulerande miljö som ger möjlighet till lärande och personlig utveckling.

Pedagogiken

Montessoripedagogiken utgår från barnet inneboende kraft och vilja att lära sig och utvecklas. Lärarens uppgift är att observera barnen, väcka deras intressen, vägleda och följa dem i deras sökande på kunskap.

Avdelningar

Vidkärrs Montessoriförskolan är en förskola med fyra avdelningar; Blomman och Gläntan för de små barnen i åldrarna 1-3, Kotten med åldrarna 2-4 år och Ängen för de lite äldre barnen i åldrarna 3-5.